Ministerstvo-prace-SR logo
UPSVAR Logo
logo-oplz
logo EU ESF EFRR

Úprimné, dôverné a anonymné poradenstvo pre jednotlivcov, páry aj rodiny.

Bezplatné rodinné poradne vám diskrétne pomôžu nájsť stratenú rovnováhu vo vašich vzťahoch.

Ako Vám môžeme pomôcť

Rodinné poradne poskytujú poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry aj rodiny. Ľuďom tak pomôžu pri riešení problémov v manželstve, medzi členmi rodiny, priateľmi, kolegami a v ďalších medziľudských vzťahoch.

Ochotne vypočujeme Vaše starosti.

V priateľskom rozhovore sa budeme usilovať porozumieť Vašej situácii.

Diskrétne Vám navrhneme možné riešenia.

Úprimne Vám poradíme kroky k dosiahnutiu Vášho cieľa.

Naša pomoc je určená pre každého bez rozdielu.

Všetci poradcovia dodržiavajú princípy maximálnej anonymity a mlčanlivosti.

Bezplatné rodinné poradne – čo to je?

Pilotný národný projekt Rodinné poradne – poradensko-psychologické služby pre jednotlivcov, páry a rodiny vznikol, aby mohol poskytnúť bezplatné odborné poradenstvo pre každého, kto ho potrebuje. Hlavným cieľom projektu je posilniť vzťahy v rodine, medziľudské vzťahy a porozumenie medzi generáciami. Rodinné poradne majú pomôcť zmierniť napätie a zlepšiť komunikáciu vo vzťahoch.

Účelom je tiež problémom predchádzať, a teda vytvoriť systém prevencie duševných chorôb. Projekt Bezplatných rodinných poradní voľne nadväzuje na tradíciu manželských a predmanželských poradní, ktoré na Slovensku fungovali od roku 1971 do roku 2005.

Pre koho

Pre jednotlivca, pre páry aj pre celé rodiny. Rodinné poradne sú tu pre každého, kto sa necíti pohodlne vo svojom osobnom, sociálnom či pracovnom živote. Kvalifikovaní odborníci sú pripravení sa o vašich problémoch rozprávať a pomôcť vám nájsť z nich východisko. Poradia Vám ako zlepšiť vzťahy s Vašimi blízkymi. Pomoc je bezplatná a určená pre všetkých.

Poradensko-psychologické služby

Odborné činnosti v každej rodinne poradni poskytujú psychológovia, sociálni pracovníci a iní odborníci (napr. pedagógovia, či právnici). Špecialisti sú pripravení Vám poskytnúť komplexné poradenstvo v súkromných aj spoločenských vzťahoch. Poradia nielen osobne, ale aj prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a v špecifických prípadoch (napr. v prípade klientov so zdravotným znevýhodnením) pôjdu priamo do terénu. Všetci poradcovia dodržiavajú princípy maximálnej anonymity a mlčanlivosti.

Kontakty

Rodinné poradne sa nachádzajú v Trnave, Žiline, Nových Zámkoch, Košiciach a Humennom. Miesta boli vybrané na základe aktuálnych informácií z oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately či sociálnych služieb s dôrazom napríklad na nedostupnosť poskytovaných služieb, najvýraznejšie sociálnopatologické javy či veľkosť mesta.

Rodinná poradňa Žilina:
Kálov 1, 010 01 Žilina, ropo.za@upsvr.gov.sk, 0918638951

Rodinná poradňa Trnava:
Paulínska 17, 917 01 Trnava, ropo.tt@upsvr.gov.sk, 0918637758

Rodinná poradňa Nové Zámky:
M.R.Štefánika 45, 940 02 Nové Zámky, ropo.nz@upsvr.gov.sk, 0918639976

Rodinná poradňa Košice:

Štúrova 7, 040 01 Košice, ropo.ke@upsvr.gov.sk, 0918639583

Rodinná poradňa Humenné:
Nám. slobody 26/10, Humenné, ropo.he@upsvr.gov.sk, 0918639784

Ako sa pripraviť na prvé stretnutie

Na prvé stretnutie v bezplatnej rodinnej poradni môžete prísť sami, alebo si so sebou priviesť priateľa, či rodinného príslušníka. Odborníci v bezplatných rodinných poradniach sú pripravení Vás vypočuť, porozumieť Vašej situácii a poradiť Vám v priateľskej atmosfére. Hľadanie riešenia vašich problémov bude dôverné, anonymné a diskrétne.